Masáže Vrchlabí - Dagmar Jankelová

Masáže Vrchlabí - Dagmar Jankelová

MASÁŽE Vrchlabí - Dagmar Jankelová - Relaxace - Zdraví - Klid - Harmonie

Kde nás najdete

klikněte pro větší náhled

Při směru od Trutnova se dáte v Chotěvicích u obecní hospody doprava do kopce a pojedete asi 1km. Hned první odbočkou se dáte doprava a po 100m doleva

Při směru od Dvora Králové zahnete před železničním přejezedem a před papírnou KRPA doprava ke smuteční síni, (hřbitov) minete ji a pojedete dál do kopce a na první křižovatce se dáte doleva a po 30m doprava, na další křižovatce opět doprava.

Při směru od Vrchlabí minete papírnu KRPA, přejedete železniční přejezd a dáte se doleva ke smuteční síni, (hřbitov) minete ji a pojedete dál do kopce a na první křižovatce se dáte doleva a po 30m doprava, na další křižovatce opět doprava. Najdete nás zde (mapy.cz)

Dagmar Jankelová, Na Bělidle 900, Vrchlabí 543 01, tel: 774 172 734, e-mail: dagmar.jankelova@centrum.cz